Riksteaterföreningen i Olofström bildades 1989 och har sedan dess kontinuerlig samverkan med ABF och KulturFritid/Olofströms kommun som var inititiativtagare till bildandet.

Teaterföreningen har för närvarande 30 medlemsorganisationer, bl a Olofströms kommun, flertalet politiska partier, fackförbund, PRO-föreningar och andra ideella föreningar.

Teaterföreningens uppdrag som lokalförening i Riksteatern är att:
- främja och utveckla all scenkonst inom kommunen
- erbjuda teater och annan scenkonst genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt
- öka intresset och förståelsen för scenkonstens olika uttrycksformer
- främja och stimulera amatörteater.
De här målen försöker vi nå fram till genom ett gott samarbete med Riksteatern, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Olofströms kommun,
lokala organisationer, institutioner och andra kulturföreningar i Olofström.

Teaterföreningen har amatörteatergruppen "Gränsteatern" integrerad i föreningen.

Vi har sedan några år tillbaka satsat på småortsprogram i våra småbyar i kommunen och det har blivit mycket uppskattat.

Kontaktperson:
Catharina Lindell
E-post: catharina.lindell@telia.com
Mars

Emil Jensen - Flyktpotatis

Datum: 2017-03-31

Tid: 19:00

Plats: Olofström, Folkets Hus

Biljettinfo: Entré 180 kr, scenpass/medlem 140 kr ungdom t o m 19 år 70 kr Förköp fr o m 25/11 via www.olofstrom.riksteatern.se & Olofströms bibliotek tel 936 00 Tillgänglighet: Lokalen är anpassad för personer med rörelsenedsättning och hörslinga finns.

Boka