Riksteaterföreningen i Olofström bildades 1989 och har sedan dess kontinuerlig samverkan med ABF och KulturFritid/Olofströms kommun som var inititiativtagare till bildandet.

Teaterföreningen har för närvarande 30 medlemsorganisationer, bl a Olofströms kommun, flertalet politiska partier, fackförbund, PRO-föreningar och andra ideella föreningar.

Teaterföreningens uppdrag som lokalförening i Riksteatern är att:
- främja och utveckla all scenkonst inom kommunen
- erbjuda teater och annan scenkonst genom en så mångsidig programverksamhet som möjligt
- öka intresset och förståelsen för scenkonstens olika uttrycksformer
- främja och stimulera amatörteater.
De här målen försöker vi nå fram till genom ett gott samarbete med Riksteatern, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Olofströms kommun,
lokala organisationer, institutioner och andra kulturföreningar i Olofström.

Teaterföreningen har amatörteatergruppen "Gränsteatern" integrerad i föreningen.

Vi har sedan några år tillbaka satsat på småortsprogram i våra småbyar i kommunen och det har blivit mycket uppskattat.

Kontaktperson:
Catharina Lindell
E-post: catharina.lindell@telia.com
Maj

Teaterresa: ANIARA - Opera i två akter

Datum: 2017-05-11

Tid: 19:00

Plats: Malmö, Malmö Opera

Biljettinfo: Pris: 1.200 kr för bussresa, biljett och middag på Malmö Opera. Avfärd från Karlshamn, Jämshög och Bromölla under eftermiddagen. Intresseanmälan till anders.olsson@jamshog.org, tel 0709-509 788 Arr. Jämshögs Folkhögskola, Harry Martinson-sällskapet och Riksteaterföreningen i Olofström

Oktober

Vi som bor här

Datum: 2017-10-26

Tid: 19:00

Plats: Olofström, Folkets Hus

November

Den lille prinsen

Datum: 2017-11-12

Tid: 16:00

Plats: Olofström, Folkets Hus